Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /home/dongpho1/public_html/nissan-techvn.com/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 534
日産テクノの開発領域 - 仕事を知る | 株式会社 日産テクノ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRANG WEB

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam sẽ đổi tên thành
Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam.
Theo đó trang Web của công ty chúng tôi cũng có địa chỉ mới như dưới đây:


http://www.nissan-automotive-technology-vn.com
Sau 10 giây trang này sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ mới


Mời quý khách update lại địa chỉ trong bookmark của mình. Trân trọng.