Alternative flash content

Requirements

Mục tiêu của tôi là có thể tự làm việc với người Nhật bằng tiếng Nhật

Khi ấy tôi đang tìm kiếm lớp học tiếng Nhật thì đọc được thông tin tuyển nhân viên của công ty Nissan Techno Việt Nam (NTV)

Lễ đón nhân viên mới tháng 7 năm 2017

Lễ đón nhân viên mới tháng 7 năm 2017 của công ty Nissan Techno Việt Nam đã được tổ chức ngày 3 tháng 7 vừa qua tại trụ sở chính.

Du dịch hè Nissan Techno Việt Nam 2017

Hai năm một lần, Công Đoàn công ty Nissan Techno Việt Nam đứng ra tổ chức du lịch hè trong công ty nhằm giúp nhân viên có cơ hội nghỉ ngơi

Lễ tuyên dương hoạt động cống hiến xã hội Nissan Techno Việt Nam FY16

Ngày 9 tháng 6 vừa qua đã diễn ra Lễ tuyên dương 21 nhân viên tham gia tích cực vào Họat động cống hiến xã hội của công ty Nissan Techno Việt Nam trong FY16

Lễ trao giải thưởng Nissan Techno Việt Nam 2016

Lễ trao giải thưởng Nissan Techno Vietnam (giải thưởng NTV) cho năm tài chính 2016 của công ty Nissan Techno Việt Nam (NTV) đã diễn ra ngày 9 tháng 5 vừa qua.

Lễ đón nhân viên mới tháng 4 năm 2017

Lễ đón nhân viên mới tháng 4 năm 2017 của công ty Nissan Techno Việt Nam đã được tổ chức ngày 10 tháng 4 vừa qua. Xin chúc mừng các bạn nhân viên mới!

Access Counter